Sito štampa

Sito štampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drvenom ili aluminijumskom ramu. Sito štampom se može štampati u više boja na različitim materijalima. Kvalitet reprodukcije originala određen je tipom i karakteristikama materijala od koga je izrađeno sito. U tu svrhu koriste se svilene tkanine koje se danas uspešno zamenjuju sintetičkim ili metalnim sitima.

Sita se razlikuju po broju otvora po dužnom santimetru na svili. Naravno, što je veći broj otvora, kvalitet otiska će biti veći, ali će boja teže prolaziti kroz otvore. Da bi se to usaglasilo, boja se razređuje različitim vrstama razređivača i usporivača kako bi se smanjila njena viskoznost.

S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda.

Proizvodi koje najčešće štampamo su:

  • bio-razgradive kese
  • PVC kese
  • kalendari
  • nalepnice
  • rokovnici
  • agende
  • upaljači
  • olovke
  • privjesci
Pošaljite upit