Usluge dizajniranja i proizvodnje svih vrsta vizuelnih komunikacija

Od 2011 godine, u našem proizvodnom sektoru, raspolažemo sa uslugom dizajniranja i proizvodnje svih vrsta vizuelnih komunikacija, izradom i apliciranjem raznih vrsta folija na podloge poput plastike, metala, ali i izrade reklamnih panoa, putne signalizacije, signalizacije upozorenja i obaviještavanja.

Iz asortimana izdvajamo:

  • Vizit karte
  • Brošure
  • Katalozi
  • Flajeri
  • Posteri
  • Folije
  • Reklamni panoi
  • Putna signalizacija
Pošaljite upit